Cung Thiếu nhi Đà Nẵng với mô hình công tác xây dựng Đội ngũ Cán bộ Chỉ huy Đội giỏi

Với chức năng là Trung tâm hoạt động giáo dục ngoài nhà trường, chức năng nghiên cứu, tổng kết, thể nghiệm và hướng dẫn phương pháp hoạt động Đội ngoài giờ lên lớp và ngoài nhà trường cho thiếu nhi thành phố nhằm góp phần xây dựng công tác Đội và phong trào thiếu nhi thành phố ngày càng vững mạnh xuất sắc xứng đáng là đơn vị dẫn đầu của khu vực miền Trung Tây nguyên.

Chính vì thế việc xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chỉ huy đội nồng cốt là việc làm thường xuyên và quan trọng không thể thiếu được nhiệm vụ chuyên môn của phòng Phương pháp – Công tác Đội Nhà thiếu nhi Đà Nẵng, điều này chính là yếu tố quyết định sự thành công của phong trào Đội. Bồi dưỡng Ban chỉ huy Đội là giúp các em nâng cao những năng lực, phẩm chất cần có của mình, phát huy sở trường, tư chất của người Đội viên Đội thiếu niên tiền phong HCM.

Với chức năng phương pháp công tác Đội, Nhà Thiếu nhi Đà Nẵng đã phối hợp với Hội Đồng Đội Thành phố thường xuyên bồi dưỡng công tác Đội thông qua các lớp tập huấn BCH Đội, Hội thi Chỉ huy Đội giỏi và Phụ trách Sao giỏi thành phố hằng năm. Qua nhiều năm tổ chức hội thi, Nhà Thiếu nhi Đà Nẵng đã phát hiện và bồi dưỡng được nhiều em đội viên ưu tú, các em đã bộc lộ được khả năng, phẩm chất và năng lực chỉ huy của mình. Từ sự trưởng thành này các em trở thành những thủ lĩnh nhỏ làm hạt nhân phong trào cho các Liên đội trên địa bàn thành phố. Đội ngũ BCH Đội luôn đóng vai trò quan trọng, quyết định phần lớn thành công hay chưa thành công trong mọi hoạt động Đội trong trường phổ thông.

Đội TNTPHCM là tổ chức của các em, vì vậy nhân sự BCH Đội do các em lựa chọn. Tuy vậy, do phần lớn các em chưa nhận thức được đầy đủ, chưa biết nhìn nhận và đánh giá con người một cách khách quan và toàn diện nên những người làm phụ trách cần phải giúp các em tìm hiểu và định hướng lựa chọn cho mình một BCH Đội có phẩm chất và năng lực điều hành tốt.

Tóm lại: Với nhiệm vụ nghiên cứu, tổng kết các mô hình, phương pháp hoạt động Đội ở ngoài nhà trường, Nhà Thiếu nhi thường xuyên phối hợp với HĐĐTP, Sở GD&ĐT mở các lớp bồi dưỡng ngắn ngày cho BCH Đội, chủ yếu hướng dẫn tổ chức thực hành kỹ năng công tác Đội, coi đó là một phương tiện giáo dục thực tiển, là cơ hội phát hiện những Đội viên nồng cốt, nhanh nhẹn, sáng tạo và nhiệt tình với công việc, rèn luyện nâng cao kỹ năng điều hành góp phần xây dựng đội ngũ chỉ huy Đội đúng tầm, những thủ lĩnh nhỏ tuổi tài năng trong tương lai vừa giỏi học tập vừa giỏi kỹ năng.

Mai Xuân Mùi