Cung Thiếu nhi Đà Nẵng tổ chức trung thu cho em.

Nhân dịp Tết trung thu, thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ XIX, hướng đến Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2022-2027; đồng thời tăng cường tổ chức các hoạt động vui Tết trung thu, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Tp Đà Nẵng.