Giới thiệu chung - Trường tiểu học năng khiếu - Cung Thiếu nhi Thành phố Đà Nẵng
Giới thiệu chung

Trường phổ thông bán công cấp 1 Năng khiếu Đà Nẵng (Nay là trường Tiểu học Năng Khiếu Đà Nẵng) được thành lập theo quyết định số 78/QĐ-GDĐT do Giám đốc Sở GD- ĐT QNĐN ký ngày 11 tháng 6 năm 1992 theo chủ trương xã hội hóa giáo dục của thành phố Đà Nẵng.

Trường Tiểu học Năng khiếu Đà Nẵng là trường có thế mạnh về chất lượng đào tạo, giáo dục toàn diện về văn hóa và phát triển các bộ môn năng khiếu thẩm mỹ nghệ thuật, thể dục thể thao, tin học, ngoại ngữ, kỹ năng sống và là nơi thể nghiệm các mô hình hoạt động Đội Thiếu niên Tiền phong để nhân rộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thông qua chương trình đào tạo năng khiếu, nhà trường tổ chức thành lập các đội, nhóm chuyên về nghi thức, trống kèn, văn nghệ…phục vụ cho các nhiệm vụ chính trị Đoàn, Đội của thành phố.

 


* Mục tiêu đào tạo:
Thực hiện mục tiêu giáo dục Tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản; góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam; Chuẩn bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng cơ bản để các em tiếp tục theo học chương trình trung học cơ sở.

* Nội dung giáo dục:
- Đảm bảo các nội dung giáo dục được quy định trong chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam;
- Đào tạo các bộ môn năng khiếu thẫm mỹ nghệ thuật, thể dục thể thao, ngoại ngữ, tin học và các hoạt động ngoài giờ lên lớp;
-  Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh;
- Thực hiện giáo dục toàn diện.

* Phương pháp dạy học:
- Phương pháp dạy học tích cực, sử dụng thường xuyên các thiết bị dạy học hiện đại, để đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo sự thoải mái trong học tập.
- Phát huy tính tự giác, chủ động, sáng tạo và năng khiếu của học sinh. Bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh.