Hoạt động năng khiếu - Nhà trường - Trường tiểu học năng khiếu - Cung Thiếu nhi Thành phố Đà Nẵng
Hoạt động năng khiếu
Hoạt động năng khiếu
Học sinh được học các bộ môn năng khiếu tự chọn:

Vẽ
 
Đàn tranh 

Bóng đá
 
Múa hát
 

Đàn Piano
 
Cờ Vua