Y tế học đường - Nhà trường - Trường tiểu học năng khiếu - Cung Thiếu nhi Thành phố Đà Nẵng
Y tế học đường
Y tế học đường

Học sinh là đối tượng đang ở trong giai đoạn phát triển và lớn nhanh về mọi mặt. Do đó trường Tiểu học Năng khiếu Đà Nẵng luôn chú ý đến công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh để các em được khỏe mạnh,  học tập và vui chơi.

- Phòng y tế của nhà trường có đầy đủ các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe cho học sinh như sơ cứu và xử trí ban đầu các tai nạn, thương tích, bệnh tật thông thường xảy ra đối với học sinh trong thời gian học ở trường.Thực hiện tốt công tác quản lý các dụng cụ y tế và tủ thuốc của nhà trường.

- Tổ chức và thực hiện các đợt khám sức khỏe định kỳ cho học sinh và quản lý hồ sơ sức khỏe của học sinh.
 
- Tổ chức triển khai các Chương trình y tế quốc gia vào trường học như Chương trình Nha học đường, Mắt học đường, Vệ sinh môi trường, Phòng chống giun sán, Phòng chống tai nạn thương tích, Trường học nâng cao sức khỏe...