Video

Tiết mục Aerobic - Giai điệu tháng 3.2024

Lop Nhay Cung Thieu Nhi Da Nang - Giai dieu thang 3.2023

Liên Hoan Những Nốt Nhạc Xanh 2023 - Phần 2

Aerobic Tết Là Tết - Cung Thiếu Nhi Đà Nẵng

Trailer Giới Thiệu Liên Hoan Những Nốt Nhạc Xanh 2023

Múa Welcome To Da Nang - Lớp Múa Cung Thiếu Nhi Đà Nẵng

Tiết mục Năm qua đã làm gì - Lớp Thanh nhạc Cung Thiếu Nhi Đà Nẵng